hlavička

TER ČESKÁ s.r.o.

Jeřábová technika TER, rádiová dálková ovládání Magnetek, kladkostroje KITO
napájecí troleje pro jeřáby, zdvihací a mobilní zařízení.

Servis TER ČESKÁ

servis

Zajišťujeme servis, náhradní díly a podporu výrobků TER, Magnetek, Itowa, KITO, Cariboni. Provádíme repase nabíjecích baterií Itowa a Magnetek, repase vysílačů Tau-6 1. generace, změny nastavení rádiových dálkových ovládání, technické poradenství a další.

Po předchozí telefonické domluvě poskytujeme služby o víkendech, dnech volna, státních svátcích, na počkání a mimo běžnou otvírací dobu.

Kontakt

Telefon: 257 312 288
E-mail: servis@terceska.cz

Dotazy a objednávky posílejte na e-mail: servis@terceska.cz nebo prostřednictvím webového formuláře. Pokud uvedete telefonní číslo, zavoláme Vám zpět.

Adresa servisu

Servisní zakázky zasílejte do sídla naší společnosti na adresu: TER ČESKÁ s.r.o., Karlštejnská 53, 252 25 Ořech.

Výrobky TER

Výrobky je nutné vždy zaslat do servisu.
Na základě telefonické dohody můžeme zajistit servis u zákazníka prostřednictvím našich smluvních partnerů.

Výrobky Itowa a Magnetek

Výrobky je nutné vždy zaslat do servisu.
Doporučujeme předchozí konzultaci s pracovníkem servisu.

Výrobky KITO

Opravu je třeba vždy předem konzultovat s pracovníkem servisu nebo obchodním zástupcem.
V zájmu zajištění kvalitních služeb odesíláme kladkostroje do servisního střediska KITO v Německu, kde posoudí celkový stav kladkostroje a rozhodnou o smyslu a rozsahu případné opravy.

Výrobky Cariboni

Opravu je třeba vždy předem konzultovat s pracovníkem servisu nebo obchodním zástupcem.

Repase nabíjecích baterií Itowa a Magnetek

Repase včetně výměny článků provádíme do 14 dnů od doručení. Baterie nesmí být mechanicky poškozené. Baterie je nutné zaslat do servisu.

 • cena repase baterie Tau-6 a bateriového bloku Magnetek Flex EX je 1200,- Kč bez DPH + přepravné
 • cena repase baterie Tau-10 je 1400,- Kč bez DPH + přepravné
 • cena repase baterie Tau-Joy je 2600,- Kč bez DPH + přepravné

Původní baterie nahrazujeme kvalitními Ni-MH články pro profesionální použití s kapacitou 700 mAh (Tau-6 a Magnetek Flex EX) a 1500 mAh (Tau-10, Tau-Joy).

Repase vysílačů Tau-6 1. generace

Pokud nechcete kupovat nový vysílač Tau-6 2. generace včetně baterií a nabíječky nabízíme možnost repase starého. Cena repase závisí na stavu starého vysílače. Další informace telefonicky (257312288) nebo e-mailem.

Rádiová dálková ovládání TER Bravo a Delta

Technická podpora rádiových dálkových ovládání TER Bravo a Delta byla ukončena ze strany výrobce a sortiment dostupných náhradních dílů je omezený.
Výrobky Bravo a Delta je nutné vždy zaslat do servisu.
Rádia musí být kompletní = vysílač, přijímač a klíče.
Zaslání pouze jednotlivých součástí vždy předem konzultujte s obchodním zástupcem nebo p. Kalabisem: kalabis@terceska.cz.
Jako náhradu za soupravy, které již nelze opravit nabízíme výrobky Magnetek za výhodnějších podmínek.

Nové vysílače Tau-6 a Tau-10

Od 1.1.2015 byly vysílače souprav Tau-6 a Tau-10 nahrazeny novým, inovovaným modelem tzv. 2. generace (2G) a prodej starého typu vysílačů první generace (1G) byl ukončen. Ukončení výroby se týká pouze kompletních vysílačů 1G. Netýká se náhradních dílů, které jsou i nadále běžně dostupné v neomezeném množství.
Nové vysílače 2. generace mají jinak řešené upevnění baterie ve spodním krytu, které by mělo mít podle výrobce podstatně delší životnost a vyšší odolnost proti poškození. Z toho důvodu mají jiný spodní kryt a jiné baterie, které vyžadují jinou nabíječku. Žádné z těchto 3 dílů nejsou vzájemně záměnné se staršími typy 1G. Ostatní díly zůstávají stejné.

Pokud potřebujete nový vysílač Tau-6 nebo Tau-10 máte následující možnosti:

 • Koupit sadu 1 nový vysílač 2G + 1 nová nabíječka 2G + 2 kusy nových baterií 2G za zvýhodněných podmínek a všechno staré zlikvidovat.
 • Koupit nový vysílač 2G a starý typ spodního krytu 1G jako náhradní díl a výměnu spodního krytu provést svépomocí nebo si nechat kryt vyměnit v našem servisu (bude zpoplatněno).
  UPOZORNĚNÍ: neodbornou výměnou spodního krytu riskujete ztrátu záruky na nový vysílač 2G!

Jaké informace musím uvést pro objednání nového vysílače Tau-6 nebo Tau-10 ?

 • Tau-6: pro objednání stačí uvést pouze frekvenční pásmo soupravy (434 MHz nebo 868 MHz), které je uvedeno na štítku vysílače nebo přijímače. GCFI4 = 434 MHz a GCFI8 = 868 MHz. Přesazení EEPROM ze starého do nového vysílače provedete sami.
  Pokud Vám ze starého vysílače nezbyla ani EEPROM musíte nám sdělit ještě 6místné šestnáctkové číslo CODE ze štítku přijímače (např. 013A6F, 014CD7, ...). Není to sériové číslo SN !! Podle čísla CODE naprogramujeme novou EEPROM.
 • Tau-10: vysílače Tau-10 se snažíme odesílat vždy nastavené, protože přendání EEPROM je poměrně náročné a vyžaduje demontáž vysílače, navíc se můžete dostat do problémů kvůli bočnímu přepínači. Pro objednání a nastavení je nutné uvést:
  • frekvenční pásmo soupravy (434 nebo 868 MHz), které je uvedeno na štítku vysílače nebo přijímače. GCFI4 = 434 MHz a GCFI8 = 868 MHz
   UPOZORNĚNÍ: pokud není na štítku přijímače ani vysílače uvedeno označení GCFI4 nebo GCFI8 může souprava pracovat na pevné frekvenci a pravděpodobně bude nutné objednat vysílač u výrobce podle SN. Pro další postup kontaktujte servisní oddělení.
  • 6místné šestnáctkové číslo CODE ze štítku přijímače (např. 013A6F, 014CD7, ...). Není to sériové číslo SN !!
  • zda je vysílač vybaven bočním přepínačem a pokud ano tak jestli je možné soupravu nastartovat s bočním přepínačem i v jiné než v nulové prostřední poloze

Jaké informace musím uvést pro objednání nového vysílače Magnetek Flex EX ?

Pokud zákazník výslovně nepožaduje nenastavený vysílač, odesíláme vysílače vždy kompletně nastavené a připravené k okamžitému použití.
Pro objednání a nastavení je nutné uvést:

 • sériové číslo SN ze štítku vysílače nebo přijímače
 • ## vysílací kanál soupravy ze štítku vysílače
 • ## pokud jsou nějaká ze 4 spodních tlačítek nastavena jako bistabilní kontakt nebo třípolohový přepínač tak která a jejich nastavení
 • ## pokud požadujete dobu automatického vypnutí nového vysílače při nečinnosti jinou než 3 minuty

Položky označené ## jsou doporučené pro jistotu. Ušetříte nám práci s hledáním v databázi, ve které by navíc mohla být jak na potvoru chyba.

Servisní a záruční podmínky TER ČESKÁ s.r.o.

Obecná ustanovení

TER ČESKÁ prohlašuje, že všechny výrobky jsou dodávány kupujícímu v bezvadném stavu bez funkčních, montážních nebo materiálových vad. TER ČESKÁ dle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění veškeré součásti, u kterých se prokáže přítomnost vad, za předpokladu, že vady vznikly normálním používáním výrobku v souladu s předpisy výrobce.
Veškeré reklamace závad podle této záruky musí být podány písemnou formou ihned po jejich vzniku. Vadné součásti mohou být poskytnuty výrobci nebo jeho oprávněným zástupcům k prozkoumání a kupujícímu se nevrací.
Prodejce je povinen seznámit koncového uživatele se záručními podmínkami a poskytnout záruku za níže uvedených podmínek.

Záruční doba

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře.
Na správnou funkci baterie je poskytována záruční doba 3 měsíce od data prodeje uvedeného na faktuře.
Kupující je povinen provést prohlídku dodaného zboží nejdéle do 8 dnů po jeho převzetí.

Záruka se nevztahuje na následující případy

 • instalace nebo použití výrobku v rozporu s předpisy, běžnými zásadami používání a předpisy výrobce
 • běžné nebo nadměrné opotřebení výrobku
 • poškození živly nebo výpadkem elektrické sítě
 • závady způsobené neodbornou instalací
 • nesprávný způsob propojení s jinými zařízeními
 • neoprávněný nebo neodborný zásah do zařízení
 • poškození plomb či pečetí
 • mechanické poškození
 • neúměrné znečištění nebo opotřebení
 • nevhodná doprava
 • neodvratná událost
 • nevhodné skladování
 • nevhodná manipulace
 • nevhodné umístění antény rádiových dálkových ovládání
 • vyšší moc
 • v případě zjištění jakýchkoli úprav bez předchozího souhlasu TER ČESKÁ

Postup reklamace

Pokud kupující zjistí závadu u zboží, na které se vztahuje záruka postupuje takto:

 • Záruční reklamace lze uplatňovat u prodejce zařízení.
 • Kupující předá nebo odešle vadné výrobky na vlastní náklady do místa servisu na adresu:
  TER ČESKÁ s.r.o.
  Karlštejnská 53
  252 25 Ořech
 • Způsob reklamace a přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.
 • Ke každé reklamaci musí být připojen detailní popis závady a kopie prodejního dokladu.
 • Zboží musí být dodáno kompletní.
 • Kupující je povinen reklamované zboží zabalit tak, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě.

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, reklamace nemusí být uznána.

Žádosti se přijímají v písemné formě a musí obsahovat:

 • přesný popis závady
 • typ a sériové číslo výrobku (S/N …...)
 • kontaktní osobu

Formulář žádosti (opravenka) jsou k dispozici ke stažení i pro vyplnění online. Vyplněný formulář odešlete emailem, faxem nebo společně s výrobkem.
Nedílnou součástí zásilky musí být kopie nákupního dokladu s datem prodeje.

Záruční servis

TER ČESKÁ se zavazuje provést záruční opravu bez zbytečného odkladu.
Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady způsobené chybou výroby. Na činnost výrobku platí záruka pouze pokud byl výrobek instalován osobou znalou, zapojen a používán podle všech předpisů.
Servisní lhůty pro opravu v sídle dovozce závisí na dostupnosti náhradních dílů a obvykle nepřekročí 30 dnů od doručení výrobku na místo servisu.
Záruční opravou se rozumí oprava v sídle dovozce. Při opravě na místě instalace (pouze ČR) jsou kupujícímu účtovány všechny náklady spojené s dopravou na místo opravy. Lhůty pro tyto opravy jsou sjednány pro každý případ individuálně.

Sporné případy

TER ČESKÁ si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti požadavku na záruční opravu.
Ve sporných případech, pokud kupující trvá na záruční opravě, je výrobek odeslán k posouzení výrobci. V tomto případě je kupující povinen předem uhradit společnosti TER ČESKÁ částku 1300,- Kč bez DPH.
V případě uznání reklamace se částka vrací kupujícímu, v opačném případě zůstává výrobci na úhradu nákladů spojených s posouzením oprávněnosti reklamace.

Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Home E-shop Download Kontakty Mapa stránek

Kontakt

TER

TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech, Praha-západ
Česká republika

Tel: +420 251 613 310
Fax: +420 251 551 028
e-mail: info@terceska.cz

Otevírací doba: Po-Pá: 8:00 - 16:30

Poloha

mapa

GPS: 50.0186842 N, 14.2959211 E


© TER ČESKÁ