hlavička

TER ČESKÁ s.r.o.

Jeřábová technika TER, rádiová dálková ovládání Magnetek, kladkostroje KITO
napájecí troleje pro jeřáby, zdvihací a mobilní zařízení.

Anemometr Golf

Anemometr Golf
 • startovací autodiagnóza
 • samostatná signalizační a měřící jednotka s možností spojení do jednoho montážního celku
 • volitelná možnost jednoho ze dvou provedení vyhřívání (podle provozních podmínek)
 • k dispozici s upevňovací přírubou

Golf je navržen jako zařízení, které opticky nebo akusticky signalizuje překročení jedné nebo více nastavených hodnot rychlosti větru. Standardně jsou nastaveny typické hodnoty technických předpisů, ale na přání zákazníka mohou být změněny.
Skládá se ze dvou oddělených částí: měřící a signalizační, které mohou být instalovány buď odděleně nebo jako jeden celek. Flexibilita zařízení umožňuje v obou případech jeho snadnou a rychlou instalaci.
K výrobě měřící jednotky jsou použity odolné, vysoce kvalitní materiály a součástky, zajišťující dlouhou životnost i v nejtěžších pracovních podmínkách. Standardizované příruby a systém upevnění zrychlují a zjednodušují celkovou montáž zařízení.
Jednotka signalizace obsahuje signální světla ve třech barvách (zelená, žlutá, červená) a akustickou sirénu. Funkce sirény je vždy spojena s nejnižším světlem (typicky červeným). Světla mohou svítit trvale nebo přerušovaně. Modulární koncepce jednotky signalizace umožňuje přizpůsobení potřebám zákazníků. Anemometr Golf může být vybaven třemi spínacími NO relé pro komunikaci resp. ovládání dalších zařízení. Při přechodu na vyšší stupeň poplachu zůstávají relé všech nižších stupňů vždy sepnuta.

Řídící prvek stroje

Golf může být propojen s libovolným zařízením s proudovým vstupem. Jako jeden z prvků stroje kontinuálně vysílá signál v závislosti na okamžité rychlosti větru, který je dále použit jako jedna z informací pro řízení pohybů stroje. Např.: při překročení stanovené rychlosti větru dojde k dočasnému zákazu (vypnutí) rychlých pohybů stroje, aby se předešlo rozhoupání břemene.

Self-test

Po zapnutí Golf zkontroluje připravenost všech svých komponent k provozu a provede krátký test sirény, světel, senzorů, atd. Při zjištění jakýchkoli, i nezávažných, odchylek od normálu je obsluha stroje upozorněna optickým a akustickým signálem.

Vysoký standard bezpečnosti

Golf je navržen v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními předpisy. Schopnost vlastního testování Self-test účinně předchází a zabraňuje všem selháním nebo nekorektním naměřeným hodnotám a garantuje nepřetržitou kontrolu za všech podmínek. V případě možné poruchy je upozorněna obsluha a stroj uveden do pasivního bezpečnostního stavu.

 • Napájení: 12 až 24 V AC/DC | 48, 110, 230, 400 V AC
 • Provozní teplota: -20°C/+70°C
 • Krytí měřící jednotky: IP 65
 • Maximální rychlost větru: 150 km/h
 • Životnost: >10000 provozních hodin
 • Optická signalizace: - 3 barvy, siréna 100 dB(A)
 • 3 nastavitelné prahy intervence
 • Výstup: 3 relé NO 250 V AC / 6 A
 • Proudový výstup: 4÷20 mA
 • Výstup pro jednotku signalizace
 • Výstup RS 232
Anemometr Golf
detail
Anemometr Golf
popis
Anemometr Golf
rozměry

Home E-shop Download Kontakty Mapa stránek

Sortiment v kategorii

Anemometry

Golf-Easy
Golf-Easy

© TER ČESKÁ