Nová Pandia v prodeji

První lankový polohový snímač v nabídce TER.

Měřte vzdálenosti přesně.

Pandia
Pandia

Elektronický lankový snímač polohy.
4 spínací relé nebo CAN-BUS.

V režimu koncového spínače se 4 relé rychle nastavitelný 4 mikrospínači.

Další informace na stránce snímače.