WIC-2402

WIC-2402 je sada přijímačů CAN-2 pro bezdrátový přenos dat sběrnice CAN-BUS.

  • režim „point to point“ pro přenos mezi dvěma místy
  • režim „point to multipoint“ pro přenos mezi více místy
  • podpora všech protokolů CAN-BUS
  • funguje hned bez nutnosti nastavení

Technická omezení systému
Ve srovnání s drátovým spojením dochází při rádiového přenosu ke zpoždění přenosu dat 10 ÷ 30 ms. Doba je definována jako interval mezi příjmem zprávy ze sběrnice jedním přijímačem a jejím odesláním do sběrnice druhým přijímačem systému WIC-2402. Dobu zpoždění je nutné zohlednit při návrhu systému.

Z důvodu omezené šířky pásma může systém WIC-2402 přenést nejvýše 4 zprávy CAN-BUS každých 20 ms. Všechny další požadavky na přenos v tomto intervalu jsou odmítnuty a zprávy zahozeny. S tímto omezením se nutné počítat při návrhu systému. Omezení je možné řešit pomocí filtrace zpráv na základě uživatelsky definovaných pravidel.

Ke stažení

Rychlý dotaz, poptávka, objednávka