Obchodní podmínky

Obchodní podmínky TER ČESKÁ s.r.o.

Název firmy a sídlo podle obchodního rejstříku

TER ČESKÁ s.r.o.
Pekařská 12
150 00 Praha 5
IČO: 26162911
DIČ: CZ26162911
Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 75873 / MSPH Městský soud v Praze
Sbírka listin: C 75873
Datová schránka: mz66vt5

Korespondenční a dodací adresa

TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech

Platnost podmínek

Není-li dohodnuto písemně jinak, jsou platné pouze obchodní podmínky TER ČESKÁ, které nahrazují jakékoli kupní podmínky zákazníka. Jakékoliv předchozí písemné upozornění není nutné.

Termíny dodání

Standardní dodací termíny jsou 10-15 pracovních dní, není-li dohodnuto písemně jinak. Termíny dodání nejsou závazné.

Platba

Platby jsou zasílány výhradně na účet v předem dohodnutých termínech. V případě, že pohledávka nebude uhrazena v daném termínu, bude zákazníkovi účtován úrok z prodlení.

Bankovní spojení – platby v CZK
Banka: Česká spořitelna, a.s. (Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4)
č. účtu: 994404-643106001/0800
IBAN: CZ31 0800 9944 0406 4310 6001

Bankovní spojení – platby v EUR
Banka: Česká spořitelna, a.s. (Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4)
č. účtu: 994404-243106002/0800
IBAN: CZ22 0800 9944 0402 4310 6002
SWIFT: GIBACZPX

Bankovní spojení – platby v USD
Banka: Česká spořitelna, a.s. (Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4)
č. účtu: 6325332/0800
IBAN: CZ20 0800 0000 0000 0632 5332
SWIFT: GIBACZPXXXX

Majetková dohoda

Do plné úhrady faktury zůstává zboží ve vlastnictví dodavatele.

Balení a doprava

Není-li dohodnuto písemně jinak, přepravné a balné se účtuje zákazníkovi.

Zboží je zákazníkovi dopravováno bez spolupráce TER ČESKÁ. TER ČESKÁ počínaje převzetím zboží dopravcem za zboží neručí. Za bezpečnou přepravu zboží TER ČESKÁ neručí ani v případě, pokud si zákazník přepravu platí. Jestliže je nutné pojištění přepravy, musí být vyžádáno a placeno zákazníkem. Na základě seznamu zboží je zákazník povinen zboží zkontrolovat a v případě nejasností předat sepsanou skutečnost přepravci.

Přepravné a balné v ČR je 150,- Kč bez DPH za jeden balík. Doprava do zahraničí je dražší a řídí se aktuálním ceníkem zvoleného přepravce.

Za dobírku v ČR je příplatek 100,- Kč bez DPH.

Pokud to povaha zásilky umožňuje, posíláme zásilky společností DPD.

Vrácení zboží

Vrácení zboží bude akceptováno pouze po předchozí písemné dohodě s dodavatelem. Zákazník hradí veškeré výdaje spojené s dopravou zboží zpět k dodavateli.

Záruka

Zboží je před zasláním zákazníkovi zkontrolováno a TER ČESKÁ ručí za materiální i výrobní bezchybnost 24 měsíců od data odeslání. Reklamace zboží v záruce musí být podány písemně.
Záruka se nevztahuje na produkty, se kterými bylo nevhodně manipulováno, byly poškozeny nebo použity jiným způsobem než je uvedeno v návodu k použití, normách nebo jiných dokumentech TER ČESKÁ.
Pokud je zákazník odpovědný za montáž, el. připojení, používání a jakékoli další činnosti s danými produkty se TER ČESKÁ zaručuje pouze za své výrobky, nikoli za jejich instalaci či systém.
TER ČESKÁ není povinna platit přímé ani nepřímé poškození či ztrátu zisku týkající se produktu, ani pokud byl nahrazen zadarmo.

Poškození (škoda)

Vady zboží budou uznány pouze pokud budou sepsány a doporučeně zaslány do TER ČESKÁ do osmi dnů od data přijetí zboží, v jiném případě nebudou uznány.

Soud

Soudní spory jsou řešeny u soudu Praha.