Flex EPV

Univerzální rádiová dálková ovládání s 8 nebo 12 tlačítky a reléovými nebo proporcionálními výstupy.

Flex EPV přidává do rádiových ovládání Flex EX2 možnost proporcionálního řízení.

Vysílač

  • 8 nebo 12 tlačítek, STOP a otočný klíč – START / ALARM
  • napájení 2 tužkové baterie AA

Možnosti tlačítek vysílače

Každá vodorovná řada tlačítek vysílače se osadí tlačítky podle požadavků uživatele:

  • Jednorychlostní tlačítka – pro jednorychlostní ovládání a pro NO, přepínací a další typy kontaktů či přepínačů.
  • Dvourychlostní tlačítka – pro dvourychlostní ovládání a pro dvourychlostní kontakty.
  • Proporcionální tlačítka – pro proporcionální nebo třírychlostní ovládání.
    • možnost kdykoli během používání zmenšit rozsah plného stisku tlačítek na 25, 50 nebo 75 procent maxima (zpřesnit ovládání).

Přijímač

Přijímače Flex EPH jsou shodné s přijímači Flex EX2 8, 12.

Možnosti výstupů přijímače

Typ výstupu je určen tlačítky vysílače a dále se nastaví podle požadavků uživatele.

  • Reléové výstupy jedno, dvou nebo třírychlostní. Spínací 1NO relé 3 A@250 VAC
  • Proporcionální analogový napěťový výstup 0÷10 VDC + 2 relé směru 1NO.
  • Proporcionální analogový proudový výstup 0÷20 mA + 2 relé směru 1NO.

Ostatní vlastnosti

Ostatní vlastnosti, možnosti nastavení a technické parametry jsou shodné s Flex EX2.

Rychlý dotaz, poptávka, objednávka