Golf-Easy

Golf-Easy je nový model anemometru navržený podle nejnovějších trendů a požadavků na tato zařízení. Vyhovuje požadavkům ITC MIE-AEM-2 o podmínkách provozu zdvihacích a zabezpečovacích zařízení, rychlost větru 50 km/h je indikována blikajícím oranžovým trojúhelníkem a přerušovaným akustickým signálem, rychlost větru 70 km/h trvale svítícím červeným kruhem a trvalým akustickým signálem.
POZNÁMKA: prahové hodnoty optické signalizace samotného anemometru nelze uživatelsky měnit.

Anemometr umožňuje instalaci karty s výstupem RS485 a karty se 2 spínacími relé s nastavitelnou hodnotou spínání.

Kompletní instalace anemometru je dílem několika okamžiků. Golf-Easy se montuje 2 šrouby na současně dodávaný závěs nebo přímo na vhodnou konstrukci nebo stěnu. Volitelně je v naší nabídce i varianta s upevněním pomocí magnetů.
Kvalita použitých LED diod a sirény zaručuje vynikající viditelnost a slyšitelnost obou typů výstražných signálů. Vestavěný kondenzátor garantuje signalizaci ještě 15 s po výpadku napájení.

Golf-Easy umožňuje nastavení podle požadavků uživatele. Lze aktivovat funkci autotest po zapnutí anemometru, deaktivovat poplachy vypnutím nebo vypnout akustickou signalizaci např. v blízkosti nemocnic, hotelů, obytných zón apod.
Anemometr nabízíme také v provedení s kovovými lopatkami s možností vyhřívání.

Vlastnosti

 • vyhovuje požadavkům ITC MIE-AEM-2 o podmínkách provozu zdvihacích a zabezpečovacích zařízení
 • signalizace překročení rychlosti větru 50 km/h přerušovaným optickým (oranžová) a akustickým signálem
 • signalizace překročení rychlosti větru 70 km/h trvalým optickým (červená) a akustickým signálem
 • rychlá montáž s několika možnostmi upevnění
 • možnost vyhřívání měřící jednotky
 • volitelná karta se dvěma relé s nastavitelnou hodnotou spínání
 • volitelný výstup RS485
 • Obsah standardní dodávky: anemometr s upevněním šrouby

Parametry

 • Snímač: optický
 • Měřící rozsah: 0-30 m/s (0-108 km/h)
 • Zpoždění indikace (hystereze): 5 s WARNING, 2 s ALARM
 • Rozlišení: 0,06 m/s
 • Siréna: dvoutónová, 110 dB
 • Optická signalizace: LED diody s vysokou svítivostí
 • Životnost LED: 100 mil. pracovních cyklů
 • Oranžový signál: trojúhelník 55 LED
 • Červený signál: kruh 98 LED
 • Frekvence blikání LED: 1 Hz (60/min)
 • Napájecí napětí: 48, 115, 230 V AC, další na zakázku
 • Pracovní teplota: -20°C/+60°C
 • Krytí: IP65
 • Rozměry: 306×226×170 mm
 • Hmotnost: 2,5 kg (vč. závěsu)
 • Upevnění: ocelový držák 4 mm se zvýšenou protikorozní ochranou dvojitým pochromováním
 • Volitelné příslušenství: montážní magnety, karta RS485, karta s 2 relé s možností nastavení hodnot spínání, kovové lopatky, vyhřívání

Data registr k anemometru Golf-Easy

Data registr k anemometru Golf-Easy včetně čtečky paměťových karet pro připojení k PC a datové karty RS485.

Externí záznamová jednotka zaznamenává data naměřená anemometrem na speciální paměťovou kartu (64 MB). Kartu je možné připojit k PC pomocí USB čtečky a data následně zpracovat.
Registr se k anemometru připojuje přes sériové rozhraní RS485. Karta RS485 do anemometru je v balení.

Na jednotce je displej (aktuální rychlost větru, čas, datum, chybové kódy)
3 spínací relé (rychlost větru > 50 km/h, rychlost větru > 70 km/h, plná karta)
8 digitálních vstupů. Kapacita karty je 10 let při 200 záznamech denně.

1 záznam je pole 7 hodnot, které obsahují datum a čas následujících událostí:

 1. zapnutí napájení
 2. vypnutí napájení
 3. zapnutí hlavního stykače stroje
 4. vypnutí hlavního stykače stroje
 5. aktuální rychlost větru každou hodinu
 6. rychlost větru > 50km/h nebo < 50km/h
 7. rychlost větru > 70km/h nebo < 70km/h

Montáž na DIN lištu
Rozměry 160×125×100 mm
Krytí IP20
Napájení 48, 115, 230 V AC

Ke stažení

Rychlý dotaz, poptávka, objednávka