Jak zjistit pracovní kanál Flex EX

Upozornění: postup platí jen pro Flex EX.

Vysílač vypněte vypínačem a uvolněte tlačítko STOP. Stiskněte současně tlačítka PB1, PB2, PB3, vysílač zapněte otočením vypínače do polohy ON a tlačítka uvolněte.

LED STATUS indikuje počtem zelených a červených bliknutí číslo nastaveného kanálu, zeleně desítky (10) a červeně jednotky (1).
Příklady: 2× zeleně + 5× červeně = kanál č. 25, 6× červeně = kanál č. 06, 3× zeleně = kanál č. 30.

Video s postupem je na našem Youtube.

Po odečtení frekvence můžete kanál buď změnit nebo vysílač vypněte a dále používejte obvyklým způsobem.